Tildelinger

2024

Vår

Sparebankstiftelsen

Sum: 50 000,-
Prosjekt: Miljøko
Samarbeidspartner: Flere

Gjensidigestiftelsen
Sum: 74 000,-
Prosjekt: Filosofisk kafé
Samarbeidspartner: Kongsberg Frivilligsentral

2023

Høst

Fritt Ord
Sum: 30 000,-
Prosjekt: Kongsbergdebatten
Samarbeidspartner: Varierer fra gang til gang

Vår

Viken fylkeskommune
Sum: 100 000,-
Prosjekt: Miljøkofestivalen 2023
Samarbeidspartner: Kongsberg Frivilligsentral med flere

Fritt Ord
Sum: 30 000,-
Prosjekt: Kongsbergdebatten
Samarbeidspartner: Varierer fra gang til gang

Nasjonalbiblioteket
Sum: 75 000,-
Prosjekt: Les ‘a!
Samarbeidspartnere: Drammensbibliotekene, Øvre Eiker bibliotek og Holmestrandsbibliotekene

2022

Bufdir
Sum: 1 600 000,- over tre år
Prosjekt: Kulturelle møteplasser for barn og unge
Samarbeidspartner: Ung kultur – Kongsberg kommune

2021

Gjensidigestiftelsen
Sum: 62 000,-
Prosjekt: Filosofisk kafé
Samarbeidspartner: Kongsberg Frivilligsentral

tre unge voksne som diskuterer rundt et bord med bøker