Tema for debatten er «Teknologibyen Kongsberg – hva legger vi i kommunens nye visjon»

Tanken er å skape innhold i begrepet «teknologiby». Hvordan kan aktører utenfor det etablerte teknologimiljøet ta eierskap til og skape innhold i begrepet? Vi har derfor invitert med deltakere fra kultur og «grønn politikk» til debatt sammen med representant fra teknologimiljøet, samt kommunens strategi- og omdømmesjef.
Tanken er ikke å diskutere om det er denne visjonen vi skal ha. Den er vedtatt. Tanken er å diskutere hva vi kan legge i visjonen. Hva den kan bety og inspirere til.

Redaktør Jørn Steinmoen i Laagendalsposten er debattleder.

Paneldeltakere:
Håvard Fossbakken, strategi- og omdømmesjef i Kongsberg kommune.
Kai Gustavsen, Festivalsjef Kongsberg jazzfestival
Lars Ole Bjørnsrud, leder TechnipFMC
Vilde Håvardsrud, kommunestyrerepresentant MDG

Velkommen til Sølvsalen i Krona, torsdag 7. mars, klokka 19

Translate »