Kongsbergdebatten

25. apr 2024 – Oljeindustri og fornybar energi

Paneldeltakere: Erik Trømborg, Hallvard Benum, representant fra INP, MDG og Ungdomsstyret i Kongsberg
Debattleder: Fredrik Lehn-Pedersen

14. nov 2023 – Drekkedagsnatta

Paneldeltakere: Beate Smetbak – Kommuneoverlege, Fanny Andersen – Artist og forfatter av boka «Festjenter gråter ikke», Hanne Cecilie Widnes – Generalsekretær i IOGT i Norge

Debattleder: Oda Cornelia Knudsen – Biblioteksjef ved Kongsberg bibliotek

21. sept 2023 – Norske krigshandlinger i Ukraina
Paneldeltakere: Cecilie Hellestveit, Ola Tunander, Ronny Lie, KOG, Liss Schanke og Jon Juul Jensen.
Debattleder: Helge Simonnes

27. april 2023 – Partilederdebatt
Paneldeltakere, representanter fra: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Kongsberglista, Miljøpartiet de Grønne, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og Venstre
Debattleder: Bjørnar Sandvold

07.mars 2023 – Digital sikkerhet
Paneldeltakere: Roar Thon, Ane Breivik, Inger Cock-Olsen og Stig Oprann
Debattleder: Lene Flesseberg

29.sept 2022 – Den digitale skolehverdagen
Debattleder: Oda Cornelia Knudsen

27. april 2022 – Kan nett-troll temmes?
Debattleder: Oda Cornelia Knudsen og Cherif Ousman

08. feb 2022 – Hva vil vi med Vestsida?
Debattleder: Jørn Steinmoen

25. sept 2019 – Gjør NATO Norge tryggere?
Paneldeltakere: Jacob Børresen, Mette Kongshem og Eystein Kleven
Debattleder: Arne Johan Isaksen

29. aug 2019 – Kommunevalget 2019

07. mars 2019 – Teknologibyen Kongsberg – hva legger vi i kommunens nye visjon
Paneldeltakere: Håvard Fossbakken, Kai Gustavsen, Lars Ole Bjørnsrud og Vilde Håvardsrud
Debattleder: Jørn Steinmoen

24. aug 2017 – Stortingsvalg 2017

17. nov 2016 – Ytringsfrihet i den digitale tidsalderen
Paneldeltakere: Jon Wessel-Aas, Stian Vatnedal, Kari Anne Sand og Jacob Sand Kruse.
Debattleder: Linn Kristin Djønne og Jørn Steinmoen

02. des 2015 – Hva er Kongsbergskolen?
Paneldeltakere: Eivind Lund, Asbjørn Vermedal, Kai Erik Lund, Peter Bay, Just Salvesen og Per Håvard Kleven
Debattleder: Toril Mesna

04. mars 2015 – Kongsbergs forsvarsindustri – fremmer fred eller bygger opp under krig?
Paneldeltakere: Kristian Berg Harpviken, Roar Tønnesen, Ragnar Steinstad og Julian Skar