Fjernlån

Nye retningslinjer Oktober 2023:

 • Bibliotekene i Norge bidrar i et nasjonalt lånesamarbeid og samlingene er tilgjengelige i Biblioteksøk.
 • Det er omfattende transport av lånt materiale mellom bibliotek i Norge. Dette er lite bærekraftig, samtidig
  som det er kostbart for bibliotekene.
 • I 2023 har det derfor kommet nasjonale retningslinjer for bestilling av bøker og annet materiale fra andre
  bibliotek enn ditt lokale bibliotek.
 • Når du bestiller materiale i Biblioteksøk som finnes i ditt lokale bibliotek blir du satt på venteliste når
  materialet er utlånt, i stedet for å få det tilsendt fra et annet bibliotek.
 • Det kan være begrensninger på hvor mange samtidige lån du kan ha fra andre bibliotek.
 • Pensumbøker skal som hovedregel ikke lånes.

Takk for samarbeidet om en bærekraftig løsning.

Hva kan du forvente av oss?Hva forventer vi av deg?
At vi låner inn til deg det vi selv ikke har, så langt det er mulig i tråd med nasjonale retningslinjer for fjernlån.At du bidrar til et bærekraftig samfunn ved å vurdere behovet for bestillinger av bøker og annet materiale som må sendes fra andre bibliotek.
At du kan låne og levere på hvilket bibliotek du vil.At du vurderer å låne digitale bøker heller enn å bestille inn fra andre bibliotek når det er mulig.
At du kan bestille og fornye dine lån på nett.At du som er student låner materiale tilknyttet studiet ditt fra studiestedet.
At du kun har 10 samtidige fysiske lån fra andre bibliotek.
At du overholder lånefrister og erstatter tapt og skadet materiale.

Biblioteket tilbyr fjernlån av bøker vi ikke har selv, imidlertid under visse forutsetninger:

 • Ikke serielitteratur hvor det er/kommer til å bli over 10 bind i serien. Unntaket er hvis vi har serien selv og mangler visse bind.
 • Ordbøker, oppslagsbøker, leksika.

Lånere kan også selv bestille fjernlån via norgeslån hvis man har nasjonalt lånekort. Sjekk i vår base før du bestiller norgeslån.

Fjernlånsbøker kan man ikke regne med kommer før ca. 1 uke etter bestilling.

Fjernlån er ressurskrevende, og hvis låner gjentatte ganger ikke henter bestilt fjernlån eller unnlater å levere fjernlånt materiale, faller retten til å fjernlåne bort.

NB: For brukere av Hvittingfoss filial som fjernlåner: Ved mottak kommer fjernlånsboka automatisk til hovedbiblioteket. Når du har fått hentebeskjed, ring hovedbiblioteket i Kongsberg hvis du heller vil hente boka i Hvittingfoss. Dette kan ta en ukes tid eller mer ekstra.