Meråpent bibliotek

Vi har et åpent og tillittsbasert tilbud om fri tilgang til biblioteket, også når betjeningen ikke er til stede.

Du kan benytte lånekortet ditt til å låse deg inn på biblioteket hver dag fra klokka 7 – 22.

For å få tilgang til meråpent bibliotek med lånekortet ditt, må du inngå en avtale om bruk med oss. Kom innom skranken, så hjelper vi deg.

For å kunne benytte deg av meråpent bibliotek, må du:

  • Være over 18 år
  • Ha nasjonalt lånekort med pinkode
  • Ha underskrevet avtale med biblioteket

Alt materialet i bibliotek er utstyrt med radiobrikker, slik at alarmen utløses hvis dere tar med en bok eller annet uten at utlån er registrert.

Dersom du tar med deg andre personer inn, er det du som har låst deg inn med lånekortet ditt som er ansvarlig for det som skjer i biblioteket mens dere er inne.

Bibliotekslokalet er videoovervåket.

Dersom du misligholder reglementet knyttet til meråpent bibliotek, kan biblioteket fjerne din adgangstillatelse.

Translate »