Ny i Norge?

New in Norway?

Lån bøker på morsmålet ditt

Vi kan låne inn bøker på andre språk fra Det flerspråklige bibliotek eller eventuelt fra andre bibliotek i Norge. Spør personalet om hjelp!

Les og lær norsk

På biblioteket kan du låne ordbøker og språkkurs som kan være til hjelp for deg som skal lære norsk. Du kan også låne bøker som er lette å lese. Personalet hjelper deg gjerne med å finne det du vil ha.

Borrow books in your native language

We can borrow books in other languages from Det flerspråklige bibliotek or from other libraries in Norway. Ask the staff for help!

Read and learn Norwegian

You can borrow dictionaries and language courses that can help you learn Norwegian at the library. You can also borrow «easy read books» in Norwegian and English. The staff will be happy to help you find what you want.