Låneregler

Låneregler

 • Det er gratis å låne fra bibliotekets samlinger.
 • Gratis lånekort fås mot å vise legitimasjon. Barn på barneskolen må i stedet ha foresattes underskrift. Barn under skolealder må låne på foresattes kort.
 • Ha alltid lånekortet med deg når du skal låne. Du må også ha en PIN-kode, som du får på biblioteket.
 • Ta godt vare på kortet. Tap av lånekort må meldes til biblioteket. Nytt kort koster kr. 30,-
 • Eieren av lånekortet er ansvarlig for bruk av kortet. Lånekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Adresseforandring (både post og e-post), nytt mobilnummer og tap av lånekort må straks meldes til biblioteket.
 • Lånetiden er vanligvis 4 uker. Tidsskrifter, musikk og film lånes ut i 1 uke. Deler av bibliotekets samling lånes ikke ut.
 • Ved for sen levering betales purregebyr etter gjeldende satser.
 • Overtredelse av lånereglene kan medføre tap av låneretten.

Personvern

 • Opplysninger om lånerne, som navn, adresse o.l., er bare tilgjengelig for personalet.
 • Ved innlevering av bøker slettes alle opplysninger om lånet. Biblioteket vil altså ikke kunne registrere en låners lesevaner ved hjelp av datasystemet.
 • Personalet har taushetsplikt.

Gebyrsatser

 • Purregebyr barn: kr. 15,- pr. purring.
 • Andre gangs purring kr. 30,-
 • Tredje gangs purring kr. 45,-
 • Purregebyr voksne: kr. 60,- pr. purring.
 • Andre gangs purring kr. 120,-
 • Tredje gangs purring kr. 180,-

Etter tredje gangs purring sendes regning med erstatningsbeløp.

Tapte/ødelagte bøker og annet materiale må erstattes etter følgende satser:

   • Voksenbøker: kr. 400,-
   • Barnebøker: kr. 300,-
   • DVD-filmer: kr. 200,-
   • Tidsskrifter: kr. 50,-

Større verk vurderes spesielt.

Fornying av lån

   • Husk at alle lån kan fornyes hvis det ikke er reserveringer på dokumentet.
   • Fornying kan også foretas pr. telefon, e-post, SMS (klikk her for å lese mer om fornying via SMS) eller via «Mine sider» på bibliotekets hjemmeside.

Om fjernlån

Translate »