Regler og rutiner ved Kongsberg bibliotek

Her er våre forventninger til deg:

 • Forhold deg til bibliotekets låneregler.
 • Følg bibliotekets retningslinjer for selvbetjent/meråpent bibliotek.
 • Ta ansvar for de mindreårige eller personer du har med deg inn i biblioteket.
 • Følg med på egne barn.
 • Rydd opp etter deg og evt. andre du har med deg før du forlater biblioteket.
 • Varsle bibliotekets ansatte dersom du observerer uakseptabel eller ulovlig aktivitet i biblioteket.
 • Følg normal folkeskikk.
 • Behandle materialet vårt pent.
 • Snakk hyggelig med hverandre og oss.
 • Hold et normalt lydnivå.
 • Ta telefonsamtaler utafor biblioteket.
 • Parker barnevogner på utsida ved hovedinngangen.
 • Ikke spise varmmat i våre lokaler og rydd opp etter deg.

Vi minner om at vi er et videoovervåka område der alle er hjertelig velkomne. Ved brudd på våre regler, vil vi redusere meråpenttilganger, innskrenke lånerrettigheter og/eller iverksette utvisning.  

illustrasjon av fire mennesker som high-fiver

Låneregler

 • Det er gratis å låne fra bibliotekets samlinger.
 • Gratis lånekort fås mot å vise legitimasjon. Barn på barneskolen må i stedet ha foresattes underskrift. Barn under skolealder må låne på foresattes kort.
 • Ha alltid lånekortet med deg når du skal låne. Du må også ha en PIN-kode, som du får på biblioteket.
 • Ta godt vare på kortet. Tap av lånekort må meldes til biblioteket. Nytt kort koster kr. 30,-
 • Eieren av lånekortet er ansvarlig for bruk av kortet. Lånekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Adresseforandring (både post og e-post), nytt mobilnummer og tap av lånekort må straks meldes til biblioteket.
 • Lånetiden er vanligvis 4 uker. Tidsskrifter, musikk og film lånes ut i 1 uke. Deler av bibliotekets samling lånes ikke ut.
 • Lånt materialet kan fornyes inntil 3 ganger, via våre nettsider, ved å ringe oss eller sende mail.
 • Etter tre fornyelser må bøkene tilbake til biblioteket for et eventuelt nytt lån.
 • Ved for sen levering betales purregebyr etter gjeldende satser.
 • Overtredelse av lånereglene kan medføre tap av låneretten.

Fjernlån

Biblioteket tilbyr fjernlån av bøker vi ikke har selv, imidlertid under visse forutsetninger:

 • Ikke serielitteratur hvor det er/kommer til å bli over 10 bind i serien. Unntaket er hvis vi har serien selv og mangler visse bind.
 • Ordbøker, oppslagsbøker, leksika.
 • Nye bøker fra de siste 3 månedene.
 • For studenter/fjernstudenter: Vi henviser til å ta kontakt med studiestedets bibliotek.

Lånere kan også selv bestille fjernlån via bibsok.no hvis man har nasjonalt lånekort. Sjekk i vår base før du bestiller norgeslån.

Fjernlånsbøker kan man ikke regne med kommer før ca. 1 uke etter bestilling.

Fjernlån er ressurskrevende, og hvis låner gjentatte ganger ikke henter bestilt fjernlån eller unnlater å levere fjernlånt materiale, faller retten til å fjernlåne bort.

NB: For brukere av Hvittingfoss filial som fjernlåner: Ved mottak kommer fjernlånsboka automatisk til hovedbiblioteket. Når du har fått hentebeskjed, ring hovedbiblioteket i Kongsberg hvis du heller vil hente boka i Hvittingfoss. Dette kan ta en ukes tid eller mer ekstra.

Personvern

 • Opplysninger om lånerne, som navn, adresse o.l., er bare tilgjengelig for personalet.
 • Ved innlevering av bøker slettes alle opplysninger om lånet. Biblioteket vil altså ikke kunne registrere en låners lesevaner ved hjelp av datasystemet.
 • Personalet har taushetsplikt.
 • Se mer på: personvernerklæring

Gebyrsatser

 • Purregebyr barn: kr. 15,- pr. purring.
 • Andre gangs purring kr. 30,-
 • Tredje gangs purring kr. 45,-
 • Purregebyr voksne: kr. 60,- pr. purring.
 • Andre gangs purring kr. 120,-
 • Tredje gangs purring kr. 180,-

Etter tredje gangs purring sendes regning med erstatningsbeløp.

Tapte/ødelagte bøker og annet materiale må erstattes etter følgende satser:

 • Voksenbøker: kr. 500,-
 • Barnebøker: kr. 400,-
 • DVD: kr. 200,-
 • Fagbok: kr. 800,-
 • Innlån: kr. 800,-
 • Spesielt verdifult materiale: Etter verdi

Fornying av lån

 • Husk at alle lån kan fornyes hvis det ikke er reserveringer på dokumentet, inntil tre ganger.
 • Fornying kan også foretas pr. telefon, e-post, appen «bibliofil» eller via «Mine sider» på bibliotekets hjemmeside.