Språkkafé

Ordet velkommen på mange forskjellige språk

Bli med på SPRÅKKAFÉ for de som kan litt norsk! Møt opp på mandager kl. 14 på bibliotekets grupperom! Her kan du øve deg på å snakke norsk sammen med andre. Lett servering. Tilbudet er gratis. Velkommen!

Arrangementet er i samarbeid med Kongsberg frivilligsentral