Gunvor Nervold Antonsen leser sitt dikt “Vi er margen”.
Jonas Bals snakker om norsk arbeidsliv med utgangspunkt i sin bok: “Hvem skal bygge landet?”.

Vi er margen forteller historien til den outsourcede hjørnesteinsbedriften KA-Rollag, som fra slutten av 1970-tallet og frem til 2018 produserte bildeler for Kongsberg Automotive i den lille bygda Rollag i Numedal. På bakgrunn av samtaler med flere tidligere arbeidere ved fabrikken, har Gunvor Nervold Antonsen skrevet et fortellende dikt fra arbeidernes perspektiv. Vi skimter personlig innsats, framtidstro og optimisme, men også nedgangstid, omlegging og til slutt nedleggelse. Vi er margen problematiserer utflytting og nedleggelse av norsk industri.

Jonas Bals jobber med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i LO. I 2017 utga han boka Hvem skal bygge landet? Fra 2007 til 2016 falt rekrutteringen til murerfaget med 64%, malerfaget 59%, og tømrerfaget 29%. Om de gamle håndverkerne og fagarbeiderne ikke lærer bort faget sitt til andre, tar de med seg faget i graven. Et samfunn som lar det skje, mister ikke bare verdifull kompetanse, men også en viktig del av sin kulturhistorie. Står vi også i fare for å ikke kunne løse helt grunnleggende samfunnsoppgaver?

Velkommen til en interessant, spennende og lærerik kveld på biblioteket, torsdag 13. februar klokka 19.00.

Translate »