Kari Anne Helleberg Bahri arbeider i hovedsak med tekstile objekter og installasjoner.

Hun jobber idémessig og konseptuelt men er opptatt av håndverk og materialkvaliteter. Arbeidene omhandler menneskelige situasjoner og er derfor klesliknende i form eller materiale. Gjennomgangstema i hennes kunstnerskap er restriksjoner – ulike begrensninger vi møter som menneske. Det være seg fysiske begrensninger, psykiske begrensninger eller restriksjoner vi utsettes for av samfunnet.

Tekstilene vi bærer danner en grense mellom individet og en ytre verden. Trass tekstilenes tynne, skjøre egenskap utgjør de en betydelig grense og beskyttelse. De har også den egenskapen at de kommuniserer informasjon , om individet og hvordan dette møter samfunnet. Klærne er ”møtepunktet mellom det private og offentlige” (Entwistle). Helleberg Bahris fokus ligger i klær og tekstil som kommunikasjonsmiddel, klærnes funksjon i forhold til kropp er fjernet.

Arbeidet ”Monologue” (enveiskommunikasjon) beskriver opplevelsen av å sitte fast og om løsrivelse. I enkelte mellommenneskelige relasjoner kan balansen være så ulikt fordelt at en part holdes tilbake og blir hindret i å være seg selv – et eget individ. I andre relasjoner kan man, gjennom års samhandling, oppleve at individenes grenser nærmes viskes ut og at interesser, meninger og kanskje utseende begynner å bli ens. Er man i ferd med å miste seg selv, sin identitet? Løsrivelse fra ett menneske er i seg selv krevende, men ofte er det komplekse sosiale strukturer/systemer som også rammes.

Kari Anne Helleberg Bahri ( f.1975) har utdannelse fra bla. Kunsthøgskolen i Oslo, DTK kunstfagskole i Bærum og studier i Estetiske fag ved Universitetet i Oslo. Hun har deltatt på Skulpturbiennalen ved Vigeland – Museet, Årsutstillingen ved Kunstindustrimuseet, Forårsutstillingen i København og hatt separatutstillinger ved Oppland Kunstsenter, Buskerud Kunstsenter, Ram Galleri med mer. Hennes siste utstilling ved Akershus Kunstsenter, hadde påfølgende turné i Akershus der 16 ulike institusjoner fikk utstillingen vist og formidlet av kunstneren. I 2018 mottok hun Statens tiårige arbeidsstipend. Hun bor og arbeider på Kongsberg

Østlandsutstillingen fyller i 2019 40 år. Jubileet markeres med utstillinger i alle de syv østlandsfylkene gjennom hele året. Kongsberg Kunstforening er et av visningsstedene. I tillegg til å vise en juryert utstillingsdel er det også kuratert in en jubileumskunstner som har forbindelse til fylket. Jubileumskunstner for Buskerud er Kari Anne Helleberg Bahri. I forbindelse med utstillingen arrangeres det også ulike aktiviteter som kunstnersamtale, workshops og formidlinger.

Verket ”Monolog” av Helleberg Bahri er en gave fra Buskerud Kunstsenter.

Støttet av Buskerud Fylkeskommune og Kongsberg Kommune

Østlandsutstillingen samarbeider med Kongsberg Jazzfestival, Buskerud Kunstsenter, Buskerud Bildende Kunstnere, Kongsberg Kommune, Buskerud Fylkeskommune, Kongsberg Kunstforening

 

 

 

Translate »