Onsdag 26. september inviterer vi til “Kunnskap til lunsj” i Sølvsalen klokka 11.30.

Brynhild Hanto er fra Lunde i Midt-Telemark, med blant
annet en master i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo
der fokuset lå på utdefinerte kunstfenomener, språk- og
definisjonsmakt. For tida fullfører Hanto et prosjekt på
fagfeltet politisk kultur ved masterprogrammet i tverrfaglige
kulturstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø.
Beskyldninger om opportunisme, uredelighet og demokratisk
forfall møter festtaler om medbestemmelsesrett,
desentralisme og mer direkte demokrati i populismebegrepets
motsetningsfylte brukshistorie.
Temaet for dette lunsjforedraget er det norske populismebegrepet.
Det har vært på reise gjennom land, kulturer
og politiske ytterpunkter og har endra meningsinnhold
og assosiasjoner i prosessen. Her er det forstått
som et politisk og retorisk fenomen og som en såkalt
tynn ideologi, i tråd med forståelsene til anerkjente
populismeforskere.
En gjennomgang av populisme som kommunikasjonsstrategi
i det norske politiske landskapet kan virke
oppklarende i ei kaotisk politisk tid da mange av oss
kjenner på et behov for å sortere i begrepene og
forståelsene våre.
Foredraget er gratis og åpent for alle

 

Translate »