Velkommen til årets første Ordførerens hjørne 26. januar kl. 13:00! Ordførerens hjørne er et nytt tilbud på Kongsberg bibliotek fra 2023 🤩
Vi har fått til et kjempeflott samarbeid med ordfører Kari Anne Sand, der hun kommer til biblioteket en gang i måneden for å snakke om det som opptar deg.
Tilbudet er gratis og åpent for alle, og vi legger opp til at det er publikum som kommer med direkte spørsmål eller innspill til temaer – både stort og smått er viktig.
Målet er at vi i fellesskap skal styrke lokaldemokratiet og spre kunnskap om Kongsberg kommune gjennom dialog med vår fremste folkevalgte.
Vi gleder oss, og håper du kommer!
Translate »