Ungdom deler nakenbilder på smarttelefoner, hører vi i nyhetene. Hva tenker ungdommen selv om sin bildedeling?
Hvordan snakker de om den, og i hvor stor grad har de en forståelse av konsekvensene?
Lektor ved Kongsberg videregående skole, Caroline Baker, har i sin masteroppgave i
tverrfaglige kulturstudier forsket på ungdommenes egne forestillinger om sin
aktivitet på sosiale medier. Dette har ført til noen innsikter som hun mener kan være et
nyttig redskap for å kunne både forstå og hjelpe dagens ungdom med de utfordringer livet på
sosiale medier medfører.

Hun kommer hit for å snakke spesielt om ungdom og bildedeling.

Velkommen til Kongsberg musikkteater i 1.etasje på Krona, 20. februar klokka 11.30.

Translate »