Kunnskap til lunsj: Ungdom og søvn

Marit Therese Fossan har i sin master
belyst ungdoms innsovningsproblemer.
Dagens ungdom sover omtrent 6,25 timer per
natt, og det anbefalte er 8,5 timer. Dette er et
underskudd på over 2 timer søvn per natt.
Hun viser at de tre hyppigste årsakene til
innsovningsproblemer var overtenking, press
til å gjøre det bra og skjermaktivitet.
Undersøkelsen indikerte betydelige
variasjoner i årsaker til innsovningsproblemer
mellom kjønnene.
I foredraget vil hun fokusere på de hyppigst
oppgitte årsakene, og hvordan de fordeler seg
sett i forhold til kjønn.

NB! Foredraget holdes i Musikkteateret, 1. etasje på Krona.

Translate »