Jens Esmark (1762–1839) betegnes som Norges første geolog. Esmark utdannet seg blant annet ved Bergseminaret på Kongsberg, der han senere ble lektor. I 1814 ble han oppnevnt som den første professor i bergfag ved Norges nye universitet. Esmark var nok mer treffsikker som mineralog enn som geolog, men anerkjennes i dag for en oppdagelse av stor betydning fra vår relativt nære geologiske fortid, nemlig istiden – eller det vi i dag kjenner til som flere istider.
Bjørn Ivar Berg, forsker ved Norsk Bergverksmuseum, forteller om personen Jens Esmark, og omtaler den nye biografien. Berg har selv forsket på kunnskapshistorien omkring Bergseminaret og Sølvverket og har foruten sin doktoravhandling i teknologihistorie, blant annet publisert en kort biografisk artikkel om Esmark i Store norske leksikon på nett (snl.no).
Gratis inngang

Velkommen til Sølvsalen på Krona, onsdag 31. oktober klokka 11.30

Translate »