Vi har masse e-bøker til utlåne. Nå har vi gjort det enda enklere for deg å låne en e-bok. Ved utgangen av biblioteket finner du nå en skjerm der det hele tiden kommer opp tips på bøker du kan låne. E-boka henter du enkelt ved å skanne QR-koden på boka. Det eneste du trenger er å være låner ved et bibliotek i Buskerud, og å ha lastet ned den gratis appen eBokBib på telefon eller nettbrett. Og vet du hva? Kongsberg bibliotek er det første biblioteket i landet med en slik e-bokhylle i biblioteket! Hylla er levert av firmaet Biblioteksystemer, og her testes hylla av vår egen bibliotekar Heidi Gleden, og Gunnar Monsen fra Biblioteksystemer. Bare spør i infoskranken for å få hjelp til å komme i gang!
Translate »