Når:
10. oktober 2019@16:30-18:00
2019-10-10T16:30:00+02:00
2019-10-10T18:00:00+02:00

Foredrag på Kongsberg bibliotek:

Klokka 16.30: Synsproblemer etter hjerneslag v/førsteamanuensis Helle Kristine Falkenberg

Det kan være vanskelig å skjønne at man har fått synsproblemer etter slag, noe som gjør at mange går rundt med synsproblemer uten å vite det. Hvordan kan synsproblemer etter slag arte seg, og hvilke konsekvenser har det for slagpasienten?

Klokka 17.00 Diabetes, syn og øyehelse v/førstemamanuensis Tove Lise Morisbakk

Diabetes kan påvirke øyehelsen på flere måter, og synshemming forekommer hyppigere hos personer som har diabetes sammenlignet med befolkningen generelt. Variabelt og sløret syn kan oppleves som følge av forbigående endringer i brillestyrke, og redusert syn kan oppstå på grunn av endringer på netthinnen og/eller grå stær.

Klokka 17.30 Barn og syn  v/førsteamanuensis Gro Horgen Vikesdal

Mange barn får en vanskeligere skolehverdag fordi de ser dårlig uten å vite det selv. Uklart syn kan resultere i at barnet får problemer med å sitte stille og konsentrere seg, problemer med lesing og lekser, og blir raskere sliten og trøtt. Ved å spre kunnskap om syn blant foreldre, lærere og helsepersonell, kan vi lettere oppdage og hjelpe barn med synsproblemer.

Arrangementet er i regi av Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse.

Translate »