Når:
19. februar 2020@19:00-21:00
2020-02-19T19:00:00+01:00
2020-02-19T21:00:00+01:00

Mens det store flertallet av verdens land ikke har deltatt i krig de siste tiårene, var Norge i perioden 1990 – 2015 med i 8 kriger. Norge er et av de landene i verden som oftest deltar i krig utenfor eget territorium, og dette skjer nesten uten offentlig debatt til tross for at flere av krigene ikke har vært hjemlet i Folkeretten.

Deltakere: Tormod Heier, oberst-løytnant i Hæren og professor i statsvitenskap ved Forsvarets høgskole, og Rune Ottosen, professor emeritus ved Oslo Met- storbyuniversitetet, statsviter, journalist og faglitterær forfatter.
Møteleder: Erik Høivold hovedfag i statsvitenskap og lektor ved Kongsberg videregående skole.

Velkommen til en interessant kveld på biblioteket!

Arrangør: Kongsberg Fredslag og Kongsberg bibliotek

Translate »