Når:
1. september 2022@18:00
2022-09-01T18:00:00+02:00
2022-09-01T18:15:00+02:00
I høst begynner vi med Filosofisk kafé!
Det er et nytt tilbud ved Kongsberg bibliotek, som arrangeres i samarbeid med Frivilligsentralen i kommunen mandagskvelder kl 18.00 på biblioteket.
Filosofisk kafé er et samtale-forum for den interesserte borger. Ideen er å åpne et rom for refleksjon og litt lengre tanker i en trygg sammenheng. De som kommer bidrar til samtalen, men det er ofte man trenger litt tid til å tenke og undre seg, så det er ikke slik at alle må ytre seg og prate. Å lytte er også en del av den filosofiske praksis.
Det vil være et tema og en innleder ved hver samtale.
Åpninga var ved Nasjonal bibliotekdag 1. september, da innleda Lise Knudsen om hverdagsfilosofisk praksis. Samtalen trakk raskt mot etiske dilemmaer vi ofte står i.
Ett av de etiske dilemmaene vil være i fokus på neste Filosofiske kafé, 17. oktober. Da vil Reidar Aasbø innlede omkring temaet Tanker ved livets slutt, livshjelp og dødshjelp. Det er mange refleksjoner knytta til døden, enten man er gammel og mett av dage eller ung og nedkjørt av et hardt liv. Temaet er ofte preget av fortvilelse og sorg, og vi håper at det blir tatt hensyn til i løpet av samtalen. Likevel tror vi det er fruktbart og nødvendig med en prinsipiell refleksjon omkring menneskeverd og verdighet.

Filosofisk kafé den 14.november handler om Verdiprioriteringer. Lise Knudsen innleder. Vi prioriterer ulikt. Noen ønsker penger og vurderer andre utifra hvor mye kapital de ser ut til å ha. Andre ønsker et liv i ro, i pakt med naturen, med et lavt forbruk. For mange er barn den største rikdommen, mens noen har et bankende hjerte for å hjelpe fattige i andre land og forsaker eget familieliv og forbruk for å leve i tjeneste for andre. Ofte kolliderer våre verdiprioriteringer, og intense konflikter, nesten uløselige dilemmaer, kan oppstå. Hvordan håndterer vi dette? Å reflektere og bevisstgjøre hverandre omkring ulike valg, er ofte nødvendig.

Filosofisk kafé den 5.desember handler om Gjenbruk, praksis og teori. Liv Nørdsti fra ASVO-torget kommer for å fortelle litt om sine erfaringer ved å drive et gjenbruksutsalg. Hvem leverer varer, hvem handler, er det motedrevet, fins det spekulanter og folk som tjener på at andre donerer fine ting gratis? Er gjenbruk alltid et gode hvis moms blir unndratt fellesskapets kasse? Fører bruktkjøp til at man handler enda mer? Og hva gjør man med det som ingen vil ha?

Velkommen til mandagsrefleksjon på Kongsberg bibliotek!

samme som innlegg
Translate »