Når:
6. februar 2023@18:00
2023-02-06T18:00:00+01:00
2023-02-06T18:15:00+01:00
Filosofisk kafé er et nytt tilbud ved Kongsberg bibliotek, som arrangeres i samarbeid med Frivilligsentralen i kommunen mandagskvelder kl 18.00 på biblioteket.
Filosofisk kafé er et samtale-forum for den interesserte borger. Ideen er å åpne et rom for refleksjon og litt lengre tanker i en trygg sammenheng. De som kommer bidrar til samtalen, men det er ofte man trenger litt tid til å tenke og undre seg, så det er ikke slik at alle må ytre seg og prate. Å lytte er også en del av den filosofiske praksis.
Det vil være et tema og en innleder ved hver samtale.
Velkommen til mandagsrefleksjon på Kongsberg bibliotek!

Filosofisk kafé 6. mars på Kongsberg bibliotek: Omsorgens etikk

Kom, kom!

Vi får besøk av professor i filosofi Arne Johan Vetlesen mandag 9.januar kl 18.00!

Vi strever mer eller mindre med å leve som vi ønsker, kan filosofihistorien bidra med gode innspill?

Hvilken hjelp har vi av å undersøke forholdet vi har mellom liv og lære i etiske spørsmål?

Arne Johan Vetlesen er en tydelig stemme bl.a. i klimaspørsmålene, og skriver fast i aviser i tillegg til at han har skrevet et tjuetalls bøker.

Siste bok er Etikk i klimakrisens tid, et kritisk og konstruktivt bidrag til debatten.

Velkommen til filosofisk kafé, med en av våre mest aktive filosofer!

 

Filosofisk kafé 6.februar på Kongsberg bibliotek: Hva er tid?

Øistein Hølleland vil innlede om tid mandag 6.februar kl 18.00.

Hva er tid? Kommer den, eller går den? Hvorfor står den stille og hvordan kan dager og uker bli borte?

Tid måles ulikt i forskjellige kulturer og legger rammer for hvile og arbeid.

Den som har kontroll på tida, fellesskapets tid, rår over kultur og tanker, over matproduksjon og straff.

Forfatter Øistein Hølleland vil guide oss gjennom tankevekkende eksempler og filosofiske betraktninger med utgangspunkt i sin egen bok Tid.

Velkommen til refleksjoner om tid og hva tidsbevissthet kan være!

 

Filosofisk kafé 6.mars på Kongsberg bibliotek: Omsorgens etikk

Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, Tove Pettersen har i årtier undersøkt og funnet ord for den selvsagte omsorgen.

Særlig den omsorgen som kvinner har lært å gi, og som de gir, både privat og profesjonelt. Underbetalt og oversett.

Inntil en pandemi åpnet øynene på alle! Da klappet vi for de hvitkledde hjelperne.

Hvordan kom vi dit? Hvorfor rammes vi glemsomhet overfor hjelpsomhet og vennlighet?

Med feministisk lupe undersøker Tove Pettersen storheten i det selvfølgelige, og minner oss på vår grunnsituasjon. Det kan være skakende, men også nødvendig.

Flere ganger i løpet av et livsløp trenger vi varme hender, kloke hoder og rettferdige hjerter.

Velkommen til innsiktsfulle betraktninger om omsorg og etikk!

 

Filosofisk kafé 17. april på Kongsberg bibliotek: Om sannhet.

Velkommen til Filosofisk kafé og samtale kl 18 mandag 17.april!

Mange har ytra ønske om flere samtaler og denne kvelden blir det samtaler rundt småbord.

Temaet er sannhet. Hva kan vi vite noe om? Hvor går grensene for subjektiv opplevelse og objektiv sannhet?

Hvor stor del av sannheten gjemmes i språket, og hva er grensene for sansene?

Noen oppgaver blir lagt ut for dem som ønsker det.

Velkommen!

 

Filosofisk kafé 15.mai på Kongsberg bibliotek: Om språk. 

Velkommen til Filosofisk kafé mandag 15.mai kl 18.

I vårens siste samtale står språket i fokus.

Hva kan vi utsi noe om, og hva kan vi sette ord på som ikke sanses?

Hukommelse, kultur, språk og relasjoner henger sammen i et felt hvor mye makt utspiller seg.

Hvordan språket benevner abstrakte størrelser, som frihet, kjærlighet, likeverd og mening.

Tenker vi annerledes med et annet språk?

Hvor førende er språket når vi vil tenke nytt? Hvordan kan man tenke utenfor språket?

Noen oppgaver blir lagt ut for dem som ønsker det.

Velkommen!

filosofisk kafe Når? Kl. 18:00 9. januar 6.februar 6.mars 17.april 15.mai
Translate »