Siden alle landets biblioteker er stengt, har Nasjonalbiblioteket fått i oppgave å gi digital tilgang til pliktavleverte bøker, aviser og tidsskrift til alle gjennom Nettbiblioteket.

Her er en beskrivelse av hvordan man søker digital tilgang til pliktavlevert materiale nå når mange bibliotek er stengt og ikke kan gi denne tilgangen.

NB! Til vanlig gis denne tilgangen kun til dokumentasjons- og forskningsformål. Dette kravet er lempet på pga. alle restriksjoner som følger med koronaviruset.

Translate »