Varsel om reservert e-bok

eBokBib viser en melding på enheten når en reservert bok er tilgjengelig for ny låner. Det gjøres med et såkalt varsel eller push-melding. Dette kan skrus av eller på, og hvis varsel/push-meldinger fra eBokBib slås av får du ikke beskjed når boka er klar!

Det er enheten som bestemmer håndtering av varsler, eBokBib-serveren har ingen mulighet til å finne ut om varsling er slått på eller av, serveren kan således ikke sende melding via f.eks. SMS hvis varsel er avslått.

I iOS finnes innstillinger for varsel/push-meldinger i Innstillinger -> Varslingssenter -> eBokBib (som regel langt ned på siden).

Varseltype innstillinger iOS

Valget Ingen til venstre skrur av meldinger, tapp på en av de andre to alternativene hvis du vil ha meldinger.

På en Android-enhet kan det gjøres på to forskjellige måter:

  1. Inne i eBokBib via Innstillinger (ikon øverst til høyre, menyknapp eller som 3 prikker): Hak av for Varsler.
    1.   Innstillinger Android

Varsel Android

2. Innstillinger -> Apper -> eBokBib og Vis varsler (er haken ved Vis varsler borte, så er varsler slått  av).     Varseltype innstillinger Android
Translate »